Stały Sekretariat Konferencji :

Dr Ryszard Mojak
email: Ryszard.Mojak @umcs.lublin.pl
telefon:(81)537-54-05,
fax (81)537-52-34

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Pl.Marii C.-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin


Tymczasowe Biuro Konferencji w Kazimierzu Dolnym:

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym
tel.(81) 810-162,
fax (81) 810-165
ul.Małachowskiego 17,20-120 Kazimierz Dolny.

Godziny pracy:
Wrzesień 14-17 pomiędzy 10.00 a 12.00

 

 

 

 

Copyright (C) 2000

 

Koordynatorzy Konferencji

 

Prof.dr hab. Krzysztof Wójtowicz
kwojtow@iuris.prawo.uni.wroc.pl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

 

Dr Ryszard Mojak
Ryszard.Mojak@umcs.lublin.pl
mokrysz@temida.umcs.lublin.pl

Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa
i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

 

Koordynatorzy Projektu World Wide Web

mgr Wojciech Konaszczuk
Wojciech.Konaszczuk@umcs.lublin.pl
wkonasz@temida.umcs.lublin.pl

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie