Program

 

 

Czwartek
14 Września

Przybycie
uczestników oraz
wspólna kolacja

 

 

 

 

Trzydniowy Program Konferencji przedstawia się w sposób następujący:

Czwartek 14 Września 2000 roku

 

14.00-19.00              Przybycie i zakwaterowanie Szanownych uczestników .

20.00                       Kolacja

 

Piątek 15 Września 2000 roku

 
Piątek
15 Września

Śniadanie
Inauguracja
Sesja Pierwsza
Obiad
Sesja Druga
Przyjęcie

 

 

 

8.00-9.00

9.00-10.00

 

 

10-10.45

10.45-11.00

11.00-14.00

14.00-15.00

 

 

15.30-16.15

16.15-16.30

16.30-19.00

20.00

 

Śniadanie

Inauguracja Konferencji

Sesja I
" New Role of the Constitution"
Przewodniczy:Prof.Karel Klima,Czechy

Prof.Wojciech Sokolewicz,Polska -główny sprawozdawca

Przerwa na kawę

Dyskusja

Obiad

Sesja II
"Constitutional Courts and Protection of Fundamental Rights "
Przewodniczy:Prof.Christian Starck, Niemcy

Prof. Alexander Brostl,Słowacja - główny sprawozdawca

Przerwa na kawę

Dyskusja

Uroczysta Kolacja wydawana przez Jego Magnificencję Prof dr hab.Mariana Harasimiuka Rektora Uniwersytetu im.Marii Curie Skłodowskiej

 
 

Sobota 16 Września 2000 roku

 
Sobota
16 Września

Śniadanie
Sesja Trzecia
Obiad
Zwiedzanie
Kazimierza
Kolacja

 

 

 

 

Copyright (C) 2000

8.00-9.00

 

 

9.00-9.45

9.45-10.00

10.00-13.30

13.30-14.00

14.00-15.00

15.00-19.00

20.00

Śniadanie

Sesja III
"The Status of the President in the System of the Government "
Przewodniczy:Prof.dr hab.Mirosław Wyrzykowski,Polska

Prof. Mikhail V.Buromenskyi,Ukraina -główny sprawozdawca

Przerwa na kawę

Dyskusja

Wolny czas

Obiad

Zwiedzanie Kazimierza

Kolacja