Sponsorzy Konferencji
w kolejności uwzględniającej wysokość dotacji

Fundacja Stefana Batorego w Warszawie
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Szczeciński
"Lublindis" sp.z.o.o. w Lublinie
"Resta" S.A. w Garbowie k/Lublina
Księgarnia "Iuris Prudentia" w Lublinie
Kancelaria Adwokacka Jerzego Siekluckiego w Lublinie